Điều kiện và thủ tục xin cấp giấy phép dự thi người đẹp

Điều kiện và thủ tục xin cấp giấy phép dự thi người đẹp

Các cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế luôn là mối quan tâm của nhiều người. Cũng rất nhiều thí sinh quan tâm đến việc dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế tuy nhiên lại băn khoăn về điều kiện được cấp giấy phép dự thi. Sau đây Luật sư cung cấp quy định pháp luật về các điều kiện được cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế.

KHÁCH HÀNG HỎI: Chị gái tôi đã đạt giải “Người đẹp tài năng” của cuộc thi cấp quốc gia do Bộ văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức. Nay chị ấy muốn đăng ký dự thi cuộc thi người mẫu Quốc tế. Chị ấy cần những điều kiện gì để tham gia cuộc thi theo quy định pháp luật. Cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Luật sư hãy tư vấn giúp tôi.

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

1. Quy định pháp luật về điều kiện được cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012/ NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu quy định về điều kiện cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế trong đó điều kiện đối với thí sinh là:

– Đã đạt danh hiệu chính tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước;

– Được một tổ chức Việt Nam có đăng ký kinh doanh dịch vụ văn hóa, nghệ thuật hoặc quyết định thành lập có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm đại diện thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế và đưa đi dự thi.

Đối với trường hợp này, chị gái bạn đã đạt danh hiệu “Người đẹp tài năng” trong cuộc thi người đẹp do Bộ văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức. Tuy nhiên về điều kiện thứ hai, chị bạn phải có một tổ chức đủ tiêu chuẩn theo quy định trên đại diện làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế mới phù hợp với quy định pháp luật.

Điều kiện và thủ tục xin cấp giấy phép dự thi người đẹp

                        Xin cấp giấy phép dự thi người đẹp

2. Thủ tục xin cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012/ NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu quy định về điều kiện cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế quy định về thủ tục xin cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế là:

Tổ chức đại diện đề nghị cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Nghệ thuật biểu diễn. Hồ sơ gồm:

– 01 đơn đề nghị cấp giấy phép dự thi (Mẫu số 05);

– 01 bản sơ yếu lý lịch của thí sinh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận;

– 01 đơn đăng ký dự thi của thí sinh;

– 01 bản sao giấy mời tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế của tổ chức nước ngoài;

– 01 bản sao bằng chứng nhận danh hiệu của cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước;

– 01 bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định này nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu).

Đồng thời Nghị định này cũng quy định rõ thời hạn giải quyết hồ sơ là: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bình luận - Thắc mắc - Góp ý

Phản hồi


Bài viết liên quan cùng chủ đề:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *