Biểu Mẫu – Đất đai – Nhà ở

Danh mục: Biểu mẫu – Đất đai – nhà ở

Đơn xin giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

  Download: Đơn xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Nếu còn điều gì chưa...

Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai mới nhất

Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai mới nhất

Download: Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai mới nhất Nếu còn điều gì chưa rõ, quý bạn đọc vui lòng...

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu Download: Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận...

Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch mới nhất

Mẫu 09/ĐK – Đơn đăng ký biến động

Mẫu số 09/ĐK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc...

Tờ khai lệ phí trước bạ 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       TỜ...

Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch mới nhất

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân 2016

Mẫu số: 03/BĐS-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính   CỘNG HOÀ XÃ...

Đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu

Mời bạn đọc download: Đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu Nếu còn điều gì chưa rõ, quý bạn đọc vui lòng liên...

Mẫu đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi sổ đỏ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— ĐƠN...