Đăng Ký Tài Sản Trên đất

Danh mục: Đăng ký tài sản trên đất

Cách tính thuế phải nộp khi bán nhà đã qua sử dụng

Cách tính thuế phải nộp khi bán nhà đã qua sử dụng

Khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng, tặng cho nhà đã qua thời gian sử dụng thì giá nhà dùng để tính thuế...

Bảng giá nhà tạm, vật kiến trúc để tính thuế xây dựng

Nếu còn điều gì chưa rõ, quý bạn đọc vui lòng liên hệ theo hotline để được luật sư tư vấn miễn phí....

Bảng giá Nhà xưởng, kho để tính thuế xây dựng

Nếu còn điều gì chưa rõ, quý bạn đọc vui lòng liên hệ theo hotline để được luật sư tư vấn miễn phí....

Bảng giá nhà ở để tính thuế xây dựng

Gần đây nhiều bạn đọc gọi điện cho luật sư tư vấn hỏi về bảng giá nhà ở để tính thuế mới nhất,...

Tư vấn đăng ký bổ sung tài sản trên sổ đỏ của Công ty

Tư vấn đăng ký bổ sung tài sản trên sổ đỏ của Công ty

Luật sư cho em hỏi Công ty em đang muốn vay vốn Ngân hàng 10 tỷ đồng. Nhưng sổ đỏ của Công ty em hiện nay...