Tư vấn đăng ký logo độc quyền nhanh nhất

Tư vấn đăng ký logo độc quyền nhanh nhất

Điều 72 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

–  Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

–  Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

 Luật sư tư vấn thủ tục cụ thể dưới đây:

1. Thủ tục cần thiết để đăng ký logo

+ Mẫu logo độc quyền;

+ Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký logo độc quyền (theo mẫu);

+ Giấy uỷ quyền cho doanh nghiệp làm dịch vụ đăng ký làm đại diện (gửi lại cho khách hàng sau khi nhận được thông tin yêu cầu đăng ký);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (02 bản sao có chứng thực);

Phần danh mục các hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu trong tờ khai phải liệt kê rõ ràng các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu (logo) và phải được phân nhóm phù hợp với Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nice;

– Quy chế sử dụng độc quyền logo nếu logo thương hiệu độc quyền yêu cầu bảo hộ là logo độc quyền tập thể;

– Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (Chứng nhận thừa kế, chứng nhận hoặc thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động…);

– Bản sao đơn đầu tiên hoặc Giấy chứng nhận trưng bày triển lãm nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền yêu cầu ưu tiên theo Điều ước quốc tế;

– Tài liệu xác nhận về xuất xứ, goải thưởng, huy chương nếu logo thương hiệu độc quyền chứa đựng các thông tin đó;

– Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, nếu trên độc quyền logo có sử dụng các biểu tượng, tên riêng…

Tư vấn đăng ký logo độc quyền nhanh nhất

                 Những logo đã đăng ký độc quyền

2. Thời gian đăng ký logo độc quyền

–  Thẩm định hình thức (1-2 tháng),

–  Công bố Đơn trên Công báo (2 tháng);

–  Thẩm định nội dung (9-12 tháng);

–  Cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký logo (1-2 tháng).

Thời gian thực hiện: thời gian kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền (logo) là khoảng 10 đến 12 tháng  nếu logo đáp ứng các điều kiện bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu và đơn đăng ký nhãn hiệu không bị sửa đổi, bổ sung hoặc bị phản đối.

Bình luận - Thắc mắc - Góp ý

Phản hồi


Bài viết liên quan cùng chủ đề:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *