Các trường hợp phải thay đổi giấy phép hoạt động Viện nghiên cứu

Các trường hợp phải thay đổi giấy phép hoạt động Viện nghiên cứu

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Viện nghiên cứu là giấy phép một tổ chức khoa học công nghệ được cấp khi thành lập. Trong quá trình hoạt động, khi có thay đổi thông tin so với thời điểm đăng ký thành lập, Viện nghiên cứu cần thực hiện thủ tục thông báo và xin thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;
 • Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
 • Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ;
 • Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

2. Các trường hợp thực hiện thay đổi nội dung giấy chứng nhận của viện nghiên cứu

 • Thay đổi tên viện nghiên cứu;
 • Thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp;
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
 • Thay đổi vốn;
 • Thay đổi người đứng đầu;
 • Thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động.
Các trường hợp phải thay đổi giấy phép hoạt động Viện nghiên cứu

Các trường hợp nào phải thay đổi giấy phép hoạt động Viện nghiên cứu?

3. Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Viện nghiên cứu:

3.1.Chuẩn bị hồ sơ:

Hồ sơ thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của viện nghiên cứu gồm:

 • Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (theo mẫu Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN);
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của viện đã được cấp;
 • Tài liệu liên quan đến nội dung thay đổi, bổ sung đối với từng trường hợp cụ thể như sau:

+ Trường hợp đăng ký thay đổi tên viện nghiên cứu: Quyết định của tổ chức (đối với viện nghiên cứu do tổ chức thành lập) hoặc biên bản họp có chữ ký của những người sáng lập (đối với viện do cá nhân thành lập) về việc đổi tên của viện.

+ Trường hợp thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp: Quyết định đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của viện nghiên cứu.

+ Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất của viện nghiên cứu đối với địa điểm nơi đặt trụ sở chính;
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền được phép cho thuê, cho mượn của bên cho thuê, cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính;
 • Trường hợp thay đổi trụ sở khác quận thì phải chuẩn bị thông báo thuế.

+ Trường hợp đăng ký thay đổi vốn:

 • Bảng kê khai cơ sở vật chất – kỹ thuật (theo mẫu);
 • Biên bản họp của những người sáng lập/các bên góp vốn hợp tác ghi rõ những nội dung về: tỉ lệ góp vốn; tổng số vốn (bằng tiền và tài sản quy ra đồng Việt Nam);
 • Cam kết góp vốn (bằng tiền và tài sản) của từng cá nhân/các bên góp vốn hợp tác (nếu có);
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với phần vốn đã cam kết góp.

+ Trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu:

 • Đơn đề nghị được làm việc chính thức (theo mẫu 9);
 • Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (trừ tổ chức do cá nhân thành lập);
 • Lý lịch khoa học (theo mẫu);
 • Bản sao (có chứng thực hợp pháp) các văn bằng đào tạo;
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ;

+ Trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động: Quyết định của tổ chức chủ quản hoặc biên bản họp của các cá nhân sáng lập về việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của viện.

3.2. Nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền:

 • Nộp 01 bộ hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tới Sở Khoa học Công nghệ.
 • Đối với các Viện nghiên cứu có giấy chứng nhận đăng ký hoạt đônngj do Bộ cấp và thuộc Liên hiệp hội thì phải gửi công văn Thông báo thay đổi tới Liên hiệp kèm theo hồ sơ đã nêu tại mục 3.1 trước khi nộp hồ sơ tới Bộ.

3.3. Thời hạn giải quyết và lệ phí thủ tục

 • Thời hạn giải quyết thủ tục theo quy định là 10 ngày làm việc.
 • Lệ phí đối với từng trường hợp thay đổi được quy định cụ thể như sau:
 • Thay đổi tên của viện nghiên cứu: 1.000.000 đồng;
 • Thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của viện nghiên cứu: 1.000.000 đồng;
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của viện nghiên cứu: 1.500.000 đồng;
 • Thay đổi vốn của viện nghiên cứu: 1.500.000 đồng;
 • Thay đổi người đứng đầu của viện nghiên cứu: 1.000.000 đồng;
 • Thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của viện nghiên cứu: 2.000.000 đồng.

Nếu còn điều gì chưa rõ, quý bạn đọc vui lòng liên hệ theo hotline để được luật sư tư vấn miễn phí.

Bình luận - Thắc mắc - Góp ý

Phản hồi


Bài viết liên quan cùng chủ đề:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *