Tư vấn chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu

Tư vấn chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu

Chuyển nhượng quyền sử hữu nhãn hiệu là việc chủ sở hữu chuyển giao hoàn toàn quyền sở hữu của mình đối nhãn hiệu hàng hóa cho tổ chức cá nhân khác. Chủ sở hữu nhãn hiệu được độc quyền sử dụng chúng trong thời gian bảo hộ được quy định trong văn bằng bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tổ chức, cá nhân khác muốn sử dụng nhãn hiệu đang trong thời gian bảo hộ nhằm mục đích thương mại phải được chủ sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu cho phép.

Việc chuyển nhượng được thực hiện dưới hình thức ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu. Việc chuyển nhượng được coi là hoàn tất khi các bên thực hiện xong thủ tục Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử hữu nhãn hiệu, bên nhận chuyển nhượng được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Để thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu, các bên thực hiện thủ tục đăng ký theo quy trình sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ tại Cục sở hữu trí tuệ

Bước 2: Sửa chữa thiếu sót của hồ sơ (nếu có)

Bước 3: Nhận kết quả

Tư vấn chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu

               Chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu

1. Hồ sơ đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu

– 02 bản Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, làm theo mẫu 01-HĐCN;

– 01 bản hợp đồng (bản gốc hoặc bản sao được chứng thực theo quy định); nếu hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt; hợp đồng có nhiều trang thì từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc đóng dấu giáp lai;

– Bản gốc văn bằng bảo hộ;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, nếu quyền sở hữu công nghiệp tương ứng thuộc sở hữu chung;

– Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện);

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

Số lượng: 01 bộ

2. Nơi nộp hồ sơ, nhận kết quả: Cục sở hữu trí tuệ

3. Thời gian giải quyết: 02 tháng (không bao gồm thời gian dành cho người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót).

4. Lệ phí:

– Phí thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp  (mỗi văn bằng bảo hộ): 230.000 đồng.

– Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ (mỗi đối tượng): 120.000 đồng.

– Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp: 120.000 đồng.

– Lệ phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp: 120.000 đồng.

– Lệ phí công bố Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp: 120.000 đồng.

5. Kết quả:

– Nếu hồ sơ hợp lệ:

+ Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp;

+ Được ghi nhận vào văn bằng bảo hộ chủ sở hữu mới; trong trường hợp chuyển nhượng một phần danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mới cho bên nhận và xác định giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ trong văn bằng bảo hộ gốc đối với phần chuyển nhượng đó;

+ Việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;

+ Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

– Nếu hồ sơ thiếu sót:  Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối đăng ký hợp đồng, trong đó nêu rõ các thiếu sót của hồ sơ, ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ký thông báo để người nộp hồ sơ sửa chữa các thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối về dự định từ chối đăng ký hợp đồng;

Nếu người nộp hồ sơ không sửa chữa hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng về dự định từ chối đăng ký hợp đồng trong thời hạn đã được ấn định, Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sỏ hữu nhãn hiệu.

Chú ý: Nhãn hiệu đã đăng ký nếu trùng với tên doanh nghiệp của chủ đơn thì không được chuyển quyền sở hữu hoặc phải tiến hành thêm các bước bổ sung.

Nếu còn điều gì chưa rõ, quý bạn đọc vui lòng liên hệ theo hotline để được luật sư tư vấn miễn phí.

Xem thêm:

Thủ tục mua bán nhà đất

Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu nhanh nhất

Bình luận - Thắc mắc - Góp ý

Phản hồi


Bài viết liên quan cùng chủ đề:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *