Quyền của tác giả đối với tác phẩm điện ảnh

Quyền của tác giả đối với tác phẩm điện ảnh

Trong thời gian gần đây, Luật sư tư vấn 365 nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn thắc mắc về vấn đề quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh hiện nay như thế nào? Bài viết sau đây hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn.

Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh

       Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh

1. Thế nào là quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh

Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh là tổng hợp các quy phạm pháp luật về quyền tác giả, nhằm xác nhận và bảo vệ quyền của chủ sở hữu quyền  tác phẩm điện ảnh; quy định trình tự thực hiện và bảo vệ các quyền đó khi có hành vi xâm phạm.

Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh là quyền dân sự cụ thể (quyền tài sản và quyền nhân thân) của chủ thể với tư cách là tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh và quyền khởi kiện hay không khởi kiện khi quyền của mình bị xâm phạm.

Theo đó, quyền tác giả được các nhà làm luật định nghĩa tại khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ là “quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu”.

2.  Nội dung quyền tác giả đời với tác phẩm điện ảnh

Tác phẩm điện ảnh được sáng tạo bởi tập thể tác giả. Những người tham gia sáng tạo tác phẩm điện ảnh (người làm công việc đạo diễn, biên kịch, quay phim, dựng phim, sáng tác âm nhạc, thiết kế mỹ thuật, thiết kế âm thanh, ánh sáng, mỹ thuật trường quay, thiết kế đạo cụ, kỹ xảo và các công việc khác có tính sáng tạo đối với tác phẩm điện ảnh) được hưởng các quyền sau theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 100/2006/NĐ – CP ( nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan)

  • Đặt tên cho tác phẩm; đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm.
  • Được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng.
  • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả đối với phần sáng tạo của mình.

Nhà sản xuất, đạo diễn, tác giả kịch bản có thể thỏa thuận về việc thực hiện các quyền đặt tên tác phẩm điện ảnh và việc sửa chữa kịch bản tác phẩm điện ảnh.

Tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính và cơ sở vật chất – kỹ thuật để sản xuất tác phẩm điện ảnh là hủ sỡ hữu các quyền sau theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 100/2006/NĐ – CP.

  • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.
  • Làm tác phẩm phái sinh.
  • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng.
  • Sao chép tác phẩm.
  • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm.
  • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác.
  • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh.

Đây là những quyền do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện. Do đó khi các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng một hoặc một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản quy định tại Điều 20, quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm quy định tại khoản 3 Điều 19 phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Bình luận - Thắc mắc - Góp ý

Phản hồi


Bài viết liên quan cùng chủ đề:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *