Giải Thể Công Ty

Danh mục: Giải thể công ty

Quyền lợi của người lao động có được bảo vệ khi doanh nghiệp giải thể

Quyền lợi của người lao động có được bảo vệ khi doanh nghiệp giải thể

Có rất nhiều khách hàng có thắc mắc về quyền lợi của người lao động khi doanh nghiệp giải thể, Luật sư...

Thủ tục giải thể hợp tác xã mới nhất

Thủ tục giải thể hợp tác xã mới nhất

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, do nhiều cá nhân tự nguyện cùng nhau thành lập, khi hợp tác xã không...

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh

Một doanh nghiệp trong quá trình hoạt động có thể thành lập nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tùy theo quy...

Quyền lợi của người lao động khi công ty phá sản?

Quyền lợi của người lao động khi công ty phá sản?

KHÁCH HÀNG HỎI: Hiện tôi đang công tác tại 1 công ty cổ phần, tôi đã làm tại công ty khoảng 7 năm và hợp...

Quyền lợi của người lao động khi doanh nghiệp giải thể

Quyền lợi của người lao động khi doanh nghiệp giải thể

Có rất nhiều khách hàng có thắc mắc về quyền lợi của người lao động khi doanh nghiệp giải thể, Luật sư...

Quy trình giải thể doanh nghiệp theo quy định mới nhất

Quy trình giải thể doanh nghiệp theo quy định mới nhất

KHÁCH HÀNG HỎI: Công ty tôi là công ty cổ phần tại Hà Nội. Do kinh doanh không đạt hiệu quả nay chúng tôi muốn...

Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp giải thể?

Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp giải thể?

Trong vòng đời doanh nghiệp, khi gặp khó khăn, doanh nghiệp có thể ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong...

Các trường hợp phải giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp phải giải thể doanh nghiệp

Văn bản pháp luật áp dụng 1. Luật Doanh nghiệp 2014 2. Nghị định 78/2015/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp...

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất

Do nhiều yếu tố tác động dẫn đến doanh nghiệp không đủ vốn hoạt động, thị trường khan hiếm thì phương...