Thay đổi đăng Ký Kinh Doanh

Danh mục: Thay đổi đăng ký kinh doanh

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn MTV

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn MTV

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một trong những hoạt động...

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Cũng giống như việc chuyển đổi các loại hình công ty, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty...

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật nhanh gọn

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật nhanh gọn

1. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng...

Thủ tục thay đổi trụ sở chính khác quận

Thủ tục thay đổi trụ sở chính khác quận

Khi Doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi trụ sở chính khác quận/huyện nhưng vẫn trong một Tỉnh/Thành phố thì...

Điều kiện thay đổi cổ đông theo quy định mới

Điều kiện thay đổi cổ đông theo quy định mới

1. Điều kiện thay đổi cổ đông Để thay đổi cổ đông, Công ty phải tiến hành thủ tục chuyển nhượng cổ...

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số công cộng mới nhất

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số công cộng mới nhất

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng thiết thực của doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên toàn quốc có thể...