Buộc phải đăng ký đất đai sau khi được nhà nước giao đất

Buộc phải đăng ký đất đai sau khi được nhà nước giao đất

Theo quy định của pháp luật đất đai, trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý có phải làm thủ tục đăng ký đất đai. Vậy trình tự, thủ tục như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi tình huống dưới đây.

KHÁCH HÀNG HỎI:

Chào luật sư, chú tôi được nhà nước giao đất để quản lý, vậy để đăng kí đất đai với mảnh đất đó tôi cần làm những thủ tục gì? Cảm ơn luật sư.

LUẬT SƯ TRẢ LỜI:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  • Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;
  • Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất để quản lý (nếu có);
  • Sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất được giao quản lý (nếu có).
Buộc phải đăng ký đất đai sau khi được nhà nước giao đất

 Buộc phải đăng ký đất đai sau khi được nhà nước giao đất

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ được nộp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định cụ thể của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, hồ sơ có thể được nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Khi nhận được hồ sơ, cán bộ tiếp nhận kiểm tra xem hồ sơ đã hợp lệ hay chưa. Nếu hồ sơ đã hợp lệ, cán bộ tiếp nhận trả giấy biên nhận cho người thực hiện thủ tục hành chính. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

  • Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);
  • Cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).

Hồ sơ được giải quyết trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với những vùng miền núi, hải đao, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tính thêm 15 ngày.

Nếu còn điều gì chưa rõ, quý bạn đọc vui lòng liên hệ theo hotline để được luật sư tư vấn miễn phí.

Bình luận - Thắc mắc - Góp ý

Phản hồi


Bài viết liên quan cùng chủ đề:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *