Luật Sư Tranh Tụng

Danh mục: Luật sư tranh tụng

Thủ tục xóa án tích tội giết người

Thủ tục xóa án tích tội giết người

1. Khung hình phạt tội giết người (Điều 123 BLHS năm 2015) Hình phạt tù từ 7 năm đến 20 năm, chung thân, tử...