Tư vấn quy trình chuyển nhượng dự án, mua bán tài sản trên đất

Tư vấn quy trình chuyển nhượng dự án, mua bán tài sản trên đất

Trên thực tế hiện nay có nhiều doanh nghiệp sau khi xin được dự án nhưng không triển khai mà có nhu cầu chuyển nhượng cho đơn vị khác. Lúc này có thể tính đến các phương thức:

1. Chuyển nhượng dự án;

2. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

3. Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất.

với các trường hợp dự án được giao đất trả tiền thuê đất hàng năm thì có thể lựa chọn phương thức chuyển nhượng dự án theo cách thức thứ 3 nêu trên là: chuyển nhượng tài sản trên đất.

Với quy tình thủ tục như sau:

1. Hồ sơ cần có:

–  Tổ chức chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xin làm thủ tục chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm;

– đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu – bản chính);

 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bản chính); – Trường hợp chuyển nhượng tài sản gắn liền với một phần thửa đất thuê thì ngoài những giấy tờ nêu trên, tổ chức phải nộp thêm Trích đo địa chính thửa đất do Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân đo đạc lập, được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định (bản chính);

Tư vấn quy trình chuyển nhượng dự án, mua bán tài sản trên đất

Quy trình chuyển nhượng dự án, mua bán tài sản trên đất như thế nào?

2. Quy trình thực hiện

Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định các điều kiện theo quy định tại Điều 188, 189 Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 1, Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, kiểm tra thực tế việc sử dụng đất và có văn bản thông báo kết quả thẩm định đủ điều kiện để các bên tổ chức ký hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện thủ tục;

Bứóc 2: Ký hợp đồng chuyển nhượng sau khi được chấp thuận

các đơn vị thực hiện thủ tục ký hợp đồng chuyển nhượng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo. Trường hợp mua bán tài sản gắn liền với một phần đất thuê thì Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định điều kiện tách thửa. Việc tách thửa theo quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Thời gian giải quyết: không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Bước 3: Thủ tục đăng ký biến động và trình tự giải quyết

– Căn cứ Văn bản thông báo kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường, các bên làm thủ tục lập Hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê  nộp cho Sở Tài Nguyên;

– Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND Thành phố quyết định thu hồi đất của bên chuyển nhượng, cho đơn vị nhận chuyển nhượng thuê đất để sử dụng cùng công trình đã xây dựng trong thời hạn thuê đất còn lại.

Bước 4: Uỷ ban nhân thành phố thực hiện

 Sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định giao đất cho đơn vị nhận chuyển nhượng, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục liên quan đến Hợp đồng thuê đất.

Bước 5: Đơn vị doanh nghiệp thực hiện

-Xin xác định giá

– Ký hợp hợp đồng thuê đất với  Sở Tài Nguyên

– Sau khi người sử dụng đất thực hiện xong các nghĩa vụ quy định tại quyết định cho thuê đất của UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và thông báo cho tổ chức sử dụng đất trong cùng 01 ngày; thực hiện việc chỉnh lý, cập nhật biến động đất đai vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Thời gian giải quyết: trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Đối với trường hợp có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thời gian giải quyết không quá mười lăm (15) ngày làm việc. đ) Sở Tài nguyên và Môi trường trao Giấy chứng nhận cho người được cấp trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày người được cấp Giấy chứng nhận nộp đủ văn bản hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).

 Trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất thuê có chuyển mục đích sử dụng đất thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của UBND Thành phố.

Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và hỗ trợ chuyển nhượng nhiều dự án lớn trên cả nước, Luật sư của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm triển khai và hỗ trợ các doanh nghiệp các phương thức nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Liên hệ theo số hotline để được luật sư tư vấn cụ thể.

Bình luận - Thắc mắc - Góp ý

Phản hồi


Bài viết liên quan cùng chủ đề:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *