Thủ tục thành lập hợp tác xã kinh doanh vận tải

Thủ tục thành lập hợp tác xã kinh doanh vận tải

I. Hợp tác xã

1. Hợp tác xã là gì?

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Hợp tác xã là một mô hình tổ chức kinh tế phổ biến từ lâu và được khuyến khích phát triển ở Việt Nam, tồn tại song hành cùng với các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam.

Việc thành lập hợp tác xã cũng giống với việc thành lập công ty, đều phải đăng ký tại Cơ quan có thẩm quyền.  

2. Mô hình tổ chức quản lý Hợp tác xã

Mô hình tổ chức Hợp tác xã gồm:

 • Đại hội thành viên
 • Hội đồng quản trị
 • Giám đốc (Ban giám đốc)
 • Ban kiểm soát.

3. Điều kiện thành lập hợp tác xã

 • Thành viên: tối thiểu 07 thành viên là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân;
 • Phương án sản xuất kinh doanh : bắt buộc có;
 • Ngành, nghề kinh doanh: không bị pháp luật cấm; đáp ứng điều kiện theo quy định đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Thủ tục thành lập hợp tác xã kinh doanh vận tải

     Thủ tục thành lập hợp tác xã kinh doanh vận tải như thế nào?

4. Điều kiện đăng ký hợp tác xã kinh doanh vận tải

Cá nhân, tổ chức là thành viên Hợp tác xã phải thực hiện đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.

Chất lượng và số lượng phương tiện kinh doanh vận tải phải bảo đảm đầy đủ để phù hợp với hình thức kinh doanh của hợp tác xã vận tải, cụ thể:

a. Người điều hành

Người điều hành hợp tác xã phải có chuyên môn về vận tải, kinh tế, kỹ thuật khác theo quy định.

b. Phương tiện

 • Phương tiện vận tải phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của cá nhân, tổ chức là thành viên của hợp tác xã.
 • Hợp tác xã vận tải phải có đủ số lượng phương tiện để kinh doanh vận tải như phương án sản xuất kinh doanh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt.
 • Trường hợp phương tiện thuộc sở hữu của các cá nhân là thành viên hợp tác xã phải có hợp đồng dịch vụ được ký kết giữa thành viên với hợp tác xã. Trong hợp đồng thể hiện rõ hợp tác xã có quyền quản lý và có trách nhiệm quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã.
 • Phương tiện phải bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới khi tham gia giao thông đường bộ. Đây là điều kiện thành lập hợp tác xã vận tải quan trọng.
 • Phương tiện phải được gắn thiết bị giám sát hành trình.

c. Người điều khiển phương tiện

 • Người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ trên xe không có tiền án, tiền sự, không mất năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ phải được ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với hợp tác xã. Đồng thời hợp tác xã phải yêu cầu cầu lái xe tham gia tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.
 • Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ vận tải phải đáp ứng đủ điều kiện về chỗ đỗ xe theo quy định của Luật giao thông đường bộ.
 • Khi thành lập hợp tác xã vận tải thì theo quy định yêu cầu người điều hành vận tải đối với các chuyên ngành khác như kinh tế, kỹ thuật khác theo quy định phải có thời gian công tác liên tục tại đơn vị vận tải từ 03 năm trở lên khi làm thủ tục thành lập hợp tác xã và có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên đổi với chuyên ngành vận tải.

d. Tổ chức, quản lý

 • Các hợp tác xã kinh doanh vận tải có phương tiện thuộc diện bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình của xe phải trang bị máy tính, đường truyền kết nối mạng và phải theo dõi, xử lý thông tin tiếp nhận từ thiết bị giám sát hành trình của xe
 • Hợp tác xã phải chịu trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho các lái xe và sử dụng các lái xe có đủ sức khỏe theo quy định của bộ luật lao động và bố trí cho đủ số lượng các nhân viên lái xe theo phương án kinh doanh khi làm thủ tục thành lập.
 • Các hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách cần phải tổ chức các bộ phận quản lý khi kinh doanh vận tải và theo dõi  cụ thể  về các điều kiện về an toàn giao thông theo quy định của pháp luật giao thông.
 • Các hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách phải thực hiện theo đúng quy chuẩn phù hợp với chất lượng, số lượng dịch vụ khi kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách và phải đăng ký theo quy định của pháp luật

II. Thủ tục thành lập hợp tác xã kinh doanh vận tải

Bước 1: Thành lập HTX

Bước 2: Đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ

1. Thành lập hợp tác xã

1.1. Hồ sơ thành lập

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã (theo mẫu)
 • Điều lệ;
 • Phương án sản xuất kinh doanh;(theo mẫu)
 • Danh sách thành viên hợp tác xã;
 • Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;
 • Nghị quyết Hội nghị thành lập;

1.2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện (trụ sở HTX)

1.3. Nộp hồ sơ

Bước 1: Nộp hồ sơ:

Người có thẩm quyền đăng ký hợp tác xã (hoặc người được ủy quyền) nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc online)

Bước 2: Xử lý hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu: Hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu: Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo về nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

2. Xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ

a. Hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (theo mẫu);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;(bản sao chứng thực)
 • Văn bằng, chứng chỉ người trực tiếp điều hành vận tải (bản sao chứng thực);
 • Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
 • Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý,…
 • Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (HTX kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, bằng xe buýt,..)

b. Cơ quan có thẩm quyền

 • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải: Sở Giao thông vận tải nơi đặt trụ sở hợp tác xã;
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: UBND quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh nơi đặt trụ sở Hợp tác xã.

c. Nộp hồ sơ

 • Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải nơi đặt trụ sở hợp tác xã và UBND quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh nơi đặt trụ sở Hợp tác xã;
 • Gián tiếp qua đường bưu chính hoặc qua hệ thống Cổng dịch vụ công;
 • Thời hạn: 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Nếu còn điều gì chưa rõ, quý bạn đọc vui lòng liên hệ theo hotline để được luật sư tư vấn miễn phí.

Chữ ký LMT 2023

Bình luận - Thắc mắc - Góp ý

Phản hồi


Bài viết liên quan cùng chủ đề:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *