Thủ tục bổ sung nhân sự cho phòng khám chuyên khoa

Thủ tục bổ sung nhân sự cho phòng khám chuyên khoa

Phòng khám chuyên khoa trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do có thể sẽ thay đổi nhân sự làm việc tại phòng khám. Do danh sách nhân sự đã được đăng ký khi xin cấp Giấy phép hoạt động nên khi có thay đổi, Phòng khám cần thực hiện thủ tục bổ sung nhân sự tại Sở Y tế nơi cấp Giấy phép hoạt động.

Luật sư triển khai bài tư vấn về các điều kiện cụ thể và thủ tục để bổ sung nhân sự cho phòng khám chuyên khoa dưới đây. Bài viết của Luật sư được triển khai theo các mục sau:

 • Cơ sở pháp lý;
 • Điều kiện khi thực hiện thủ tục bổ sung nhân sự cho phòng khám chuyên khoa;
 • Thủ tục thực hiện bổ sung nhân sự cho phòng khám chuyên khoa.

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội khóa 12;
 • Nghị định số 87/2011/NĐ – CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;
 • Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định tiết về việc cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Điều kiện bổ sung nhân sự cho phòng khám chuyên khoa

 • Đối với Phòng khám: Có Giấy phép hoạt động phòng khám do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Đối với nhân sự:

+ Có chứng chỉ hành nghề, văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động của Phòng khám;

+ Không hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh khác trong cùng thời gian hoạt động của Phòng khám.

Thủ tục bổ sung nhân sự cho phòng khám chuyên khoa

Thủ tục bổ sung nhân sự cho phòng khám chuyên khoa như thế nào?

3. Thủ tục thực hiện bổ sung nhân sự cho phòng khám chuyên khoa

3.1. Chuẩn bị hồ sơ

 • Công văn của phòng khám có chứa nội dung bổ sung nhân sự;
 • Bản sao chứng thực Giấy phép hoạt động phòng khám;
 • Bản sao chứng thực Phạm vi hoạt động chuyên môn phòng khám;
 • Bản sao chứng thực Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật của Phòng khám;
 • Bản gốc danh sách nhân sự đăng ký hoạt động tại phòng khám;
 • Danh sách nhân sự bổ sung làm việc tại phòng khám;
 • Hồ sơ của bác sỹ cần có bản sao chứng thực các giấy tờ:
 • Chứng chỉ hành nghề;
 • Văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động của Phòng khám
 • Căn cước công dân/Hộ chiếu;
 • Xác nhận cư trú;
 • Hợp đồng lao động có thỏa thuận về thời gian làm việc, vị trí chuyên môn theo mẫu quy định của Sở y tế.
 • Hồ sơ của nhân sự thực hành cần có bản sao chứng thực các giấy tờ:
 • Văn bằng chuyên môn;
 • Căn cước công dân/Hộ chiếu;
 • Xác nhận cư trú;
 • Hợp đồng thực hành thời gian thực hành, vị trí chuyên môn theo mẫu quy định của Sở y tế.

3.2. Nộp hồ sơ

Phòng khám nộp 01 bộ hồ sơ tới bộ phận một cửa của Sở Y tế.

3.3. Cơ quan nhà nước tiếp nhận và thẩm định

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành xem xét, thẩm định hồ sơ.

3.4. Trả kết quả

 • Trường hợp kết quả nhân sự hợp lệ, Sở y tế sẽ trả Danh sách nhân sự làm việc tại Phòng khám có đóng dấu xác nhận của Sở.
 • Trường hợp kết quả không hợp lệ, Sở sẽ trả thông báo và nêu rõ lý do vì sao không hợp lệ.

Nếu còn điều gì chưa rõ, quý bạn đọc vui lòng liên hệ theo hotline để được luật sư tư vấn miễn phí.

Bình luận - Thắc mắc - Góp ý

Phản hồi


Bài viết liên quan cùng chủ đề:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *