Những quy định mới nhất về thủ tục đăng ký sáng chế

Những quy định mới nhất về thủ tục đăng ký sáng chế

Để xác định quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, người sáng chế cần đăng ký bảo hộ sáng chế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ trao đổi về thủ tục đăng ký sáng chế theo những quy định pháp luật mới nhất.

1. Điều kiện với sáng chế

Theo quy định tại Điều 58 Luật sở hữu trí tuệ hợp nhất năm 2013 (gọi chung là Luật sở hữu trí tuệ 2013), thì điều kiện đối với sáng chế được bảo hộ là:

 • Với sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế:
 • Có tính mới;
 • Có trình độ sáng tạo;
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.
 • Với sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích:
 • Có tính mới;
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.
Những quy định mới nhất về thủ tục đăng ký sáng chế

               Những quy định mới nhất về thủ tục đăng ký sáng chế

2. Hồ sơ đăng ký sáng chế

Người đăng ký sáng chế cần lập một bộ hồ sơ, bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký sáng chế và tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế(Theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ);
 • Bản mô tả: Gồm phần mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ sáng chế (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có);
 • Yêu cầu bảo hộ sáng chế (02 bản);
 • Các tài liệu có liên quan: Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác, tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên…;
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

3. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký sáng chế

Cơ quan có thẩm quyền cấp bằng bảo hộ sáng chế là Cục sở hữu trí tuệ (Trụ sở tại Hà Nội hoặc hai văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng). Ngày nộp đơn là ngày đơn được Cục sở hữu trí tuệ tiếp nhận.Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ năm 2013, sau khi tiếp nhận đơn, Cục sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành các thủ tục sau:

Thẩm định hình thức đơn: Là việc thông qua việc kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức để đánh giá tính hợp lệ của đơn. Thời hạn thẩm định hình thức là 1 tháng, kể từ ngày tiếp nhận đơn. Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận đơn. Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục sẽ ra Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót, sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối thì Cục sẽ ra Thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.

Công bố đơn đăng ký sáng chế: Đơn đăng ký sáng chế được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong tháng thứ 19 kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc vào thời điểm sớm hơn theo yêu cầu của người nộp đơn.

Thẩm định nội dung đơn: Nhằm để đánh giá khả năng cấp văn bằng bảo hộ cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.Thời hạn yêu cầu thẩm định nội dung đơn là 42 tháng (đối với đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 36 tháng) kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, người nộp đơn có thể yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đơn và phải nộp phí thẩm định nội dung đơn.

Trường hợp, đơn đăng ký sáng chế phù hợp yêu cầu của thẩm định nội dung đơn, Cục sở hữu trí tuệ sẽ cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Trường hợp đơn đăng ký sáng chế không đạt yêu cầu, Cục sẽ ra Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

 • Cần chú ý gì khi xác định điều kiện của sáng chế?
 • Những người nào có quyền đăng ký sáng chế?
 • Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ đăng ký sáng chế; tiến hành đăng ký sáng chế tại các cơ quan nhà nước như thế nào?
 • Đơn vị luật nào thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất?

Khi có những thắc mắc về đăng ký sáng chế như trên hoặc bất kỳ vấn đề nào về sở hữu trí tuệ và cần được tư vấn, hỗ trợ. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và cụ thể nhất.

Xem thêm:

Bình luận - Thắc mắc - Góp ý

Phản hồi


Bài viết liên quan cùng chủ đề:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *