Thu Hồi đất

Danh mục: Thu hồi đất

Thu hồi đất thuộc thẩm quyền UBND Thành phố

Thu hồi đất thuộc thẩm quyền UBND Thành phố

1. Trình tự thực hiện: – Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng nộp hồ sơ và lấy...

Trường hợp bị thu hồi đất nhưng không được bồi thường

Trường hợp bị thu hồi đất nhưng không được bồi thường

Có những trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất nhưng lại không được bồi thường là Đúng hay sai? Nhà...

Thẩm quyền thu hồi đất mới nhất

Thẩm quyền thu hồi đất mới nhất

Thẩm quyền thu hồi đất quy định tại Luật Đất đai năm 2013 có gì mới so với Luật Đất đai năm 2003 không?...