Thủ tục xin cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Thủ tục xin cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

1. Điều kiện xin cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính
Căn cứ theo Khoản 2 Điều 21 Luật Bưu chính 2010; Nghị định 47/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính; Nghị định 25/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP, về điều kiện chung của doanh nghiệp xin cấp phép dịch vụ bưu chính nội địa và quốc tế cần đảm bảo các yêu cầu sau:
– Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;
– Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;
– Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính;
– Vốn điều lệ 2 tỷ;
– Có ít nhất 01 địa điểm làm việc ở chi nhánh khác.

Thủ tục xin cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

   Thủ tục xin cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính như thế nào?

2. Quy trình và thủ tục xin cấp phép
a. Thẩm quyền
– Sở Thông tin và Truyền thông: Cấp, thu hồi giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh;
– Bộ Thông tin và Truyền thông: Cấp, thu hồi giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế.
b. Hồ sơ cần chuẩn bị
Hồ sơ cần chuẩn bị xin cấp pháp bưu chính gồm:
– Giấy đề nghị giấy phép bưu chính;
– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
– Điều lệ doanh nghiệp (nếu có);
– Phương án kinh doanh;
– Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
– Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
– Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
– Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
– Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
– Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;
– Tài liệu về tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài quy định.
3. Lệ phí nhà nước
Theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính như sau:
Trường hợp thẩm định cấp phép lần đầu:
– Phạm vi liên tỉnh: 21.500.000 đồng;
– Quốc tế chiều đến: 29.500.000 đồng;
– Quốc tế chiều đi: 34.500.000 đồng;
– Quốc tế hai chiều: 39.500.000 đồng.
Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp do mua bán, sáp nhập doanh nghiệp:
– Phạm vi liên tỉnh: 8.500.000 đồng;
– Quốc tế chiều đến: 10.500.000 đồng;
– Quốc tế chiều đi: 11.500.000 đồng;
– Quốc tế hai chiều: 12.500.000 đồng.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục xin cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính”. Nếu còn điều gì chưa rõ, quý bạn đọc vui lòng liên hệ theo hotline để được luật sư tư vấn miễn phí.

 

Bình luận - Thắc mắc - Góp ý

Phản hồi


Bài viết liên quan cùng chủ đề:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *