Xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sân Golf

Xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sân Golf

Golf đối với người Việt Nam vẫn luôn được coi là một môn thể thao của “ nhà giàu”, tạo ra doanh thu lớn cùng với một lượng lao động kéo theo không nhỏ. Những năm gần đây hoạt động kinh doanh môn thể thao này ngày càng phát triển. Trong chuyên mục bài viết tuần này, chúng tôi xin chia sẻ một số thông tin đến quý bạn đọc và khách hàng quan tâm về thủ tục cấp giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh hoạt động sân Golf như sau:

1. Thành phần, số lượng hồ sơ

  • Thành phần hồ sơ:
  • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động sân Golf(Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao).
  • Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động sân Golf(Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao).
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của nhân viên chuyên môn
  • Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sân Golf

  Xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sân Golf như thế nào?

2. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Sở Văn hóa và Thể thao trong trường hợp được ủy quyền nơi đăng ký địa điểm kinh doanh (Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện).

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Cơ quan cấp giấy chứng nhận hoặc Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra các điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp đề nghị cấp phép. Kết quả kiểm tra được lập thành văn bản có xác nhận của các cơ quan tham gia.

Căn cứ kết quả kiểm tra các điều kiện theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc Sở Văn hóa và Thể thao quyết định việc cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao.Trường hợp không cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả thủ tục theo lịch hẹn.

3. Lệ phí thủ tục: Lệ phí được áp dụng theo quy định Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành.

Nếu còn điều gì chưa rõ về thủ tục xin cấp giấy phép cơ sở đủ điều kiện kinh doanh sân Golf, quý bạn đọc vui lòng liên hệ theo hotline để được luật sư tư vấn miễn phí.

Xem thêm:

>>>>>> Xin cấp phép cho cơ sở hoạt động thể dục thẩm mỹ

>>>>>> Điều kiện thành lập trung tâm yoga

Bình luận - Thắc mắc - Góp ý

Phản hồi


Bài viết liên quan cùng chủ đề:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *