Xin cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ đa khoa có được không?

Xin cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ đa khoa có được không?

Căn cứ pháp lý:

  • Thông tư 21/2020/TT-BYT ngày 30/11/2020 hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa;
  • Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Nội dung:

1. Về việc cấp chứng chỉ hành nghề y đa khoa

a. Trước ngày 15/01/2021

Điều 15 Thông tư 41/2011/TT-BYTquy định về nguyên tắc đăng ký hành nghề như sau:

“Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phải đăng ký thực hành phù hợp với văn bằng chuyên môn được đào tạo.

Trường hợp là bác sỹ đa khoa thì đăng ký thực hành theo một trong bốn chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi hoặc đăng ký thực hành theo một trong các hệ nội – nhi hoặc ngoại – sản. Trường hợp thực hành theo hệ thì tổng thời gian thực hành là 18 tháng trong đó thời gian thực hành tại mỗi chuyên khoa thuộc hệ ít nhất là 09 tháng liên tục.

Trường hợp là y sỹ đa khoa thì đăng ký thực hành theo một trong bốn chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi hoặc đăng ký thực hành theo một trong các hệ nội – nhi hoặc ngoại – sản. Trường hợp thực hành theo hệ thì tổng thời gian thực hành là 12 tháng trong đó thời gian thực hành tại mỗi chuyên khoa thuộc hệ ít nhất là 06 tháng liên tục”.

Vì vậy, trước ngày 15/01/2021 vẫn được cấp chứng chỉ hành nghề y đa khoa với điều kiện người hành nghề đăng ký thực hành theo một trong bốn chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi hoặc đăng ký thực hành theo một trong các hệ nội – nhi hoặc ngoại – sản.

Trường hợp thực hành theo hệ thì tổng thời gian thực hành là 18 tháng trong đó thời gian thực hành tại mỗi chuyên khoa thuộc hệ ít nhất là 09 tháng liên tục đối với bác sỹ đa khoa và 12 tháng trong đó thời gian thực hành tại mỗi chuyên khoa thuộc hệ ít nhất là 06 tháng liên tục đối với y sỹ đa khoa.

Xin cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ đa khoa có được không?

 Có còn xin cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ đa khoa được không?

b. Sau ngày 15/01/2021

Điều 13 Thông tư 21/2020/TT-BYT quy định như sau:

“1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2021.

  1. Bãi bỏ quy định: “Trường hợp là bác sỹ đa khoa thì đăng ký thực hành theo một trong bốn chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi hoặc đăng ký thực hành theo một trong các hệ nội – nhi hoặc ngoại – sản. Trường hợp thực hành theo hệ thì tổng thời gian thực hành là 18 tháng trong đó thời gian thực hành tại mỗi chuyên khoa thuộc hệ ít nhất là 09 tháng liên tục” tại Điều 15 Thông tư số 41/2011/TT-BYT.”

Ngoài ra, theo điểm c khoản 1 Điều 5 Thông tư 41/2011/TT-BYT, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm Giấy xác nhận quá trình thực hành.

Do đó, việc thực hành đối với người hành nghề đa khoa bị bãi bỏ theo Thông tư 21/2020/TT-BYT và sẽ không đủ điều kiện để được cấp Giấy phép hành nghề y đa khoa theo Thông tư 41/2011/TT-BYT.

Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 14 Thông tư 21/2020/TT-BYT, bác sỹ y khoa đang thực hành khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 41/2011/TT-BYT.

2. Bác sỹ đa khoa có được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa

Theo khoản 2 Điều 14 Thông tư 21/2020/TT-BYT:

Trường hợp bác sỹ đa khoa muốn cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn là: khám bệnh, chữa bệnh nội khoa hoặc khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại hoặc khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa hoặc khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi thì đăng ký thực hành tương ứng theo một trong bốn chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi với thời gian là 18 tháng theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Vì vậy, bác sỹ có thể được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa thì phải đăng ký thực hành tương ứng với một trong bốn chuyên khoa với thời gian là 18 tháng theo quy định của pháp luật.

Nếu còn điều gì chưa rõ, quý bạn đọc vui lòng liên hệ theo hotline để được luật sư tư vấn miễn phí.

Bình luận - Thắc mắc - Góp ý

Phản hồi


Bài viết liên quan cùng chủ đề:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *