Thủ tục xin giấy phép thành lập tạp chí

Thủ tục xin giấy phép thành lập tạp chí

Tạp chí điện tử là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ, đăng tin, bài có tính chất chuyên ngành, được truyền dẫn trên môi trường mạng.

Tạp chí khoa học là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ để công bố kết quả nghiên cứu khoa học, thông tin về hoạt động khoa học chuyên ngành.

Đối tượng được thành lập cơ quan báo chí

 1. Cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo từ cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được thành lập cơ quan báo chí.
 2. Cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật giáo dục đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo quy định của Luật khoa học và công nghệ; bệnh viện cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên được thành lập tạp chí khoa học.

Người đứng đầu cơ quan báo chí

 1. Người đứng đầu cơ quan báo chí là Tổng biên tập (đối với báo in, báo điện tử), là Tổng giám đốc hoặc giám đốc (đối với báo nói, báo hình).
 2. Tiêu chuẩn bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí gồm:
 3. a) Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;
 4. b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo không áp dụng tiêu chuẩn này;
 5. c) Có thẻ nhà báo còn hiệu lực. Người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo, tạp chí khoa học không áp dụng tiêu chuẩn này;
 6. d) Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động.
Thủ tục xin giấy phép thành lập tạp chí

          Thủ tục xin giấy phép thành lập tạp chí như thế nào?

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động báo chí

Đối với các tổ chức đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí có thể xin cấp giấy phép hoạt động theo quy trình sau:

 • Đối với hoạt động báo in (gồm báo in, tạp chí in)

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính một bộ hồ sơ về bộ Thông tin và Truyền thông.

Hồ sơ gồm có:

 1. Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in (Mẫu số 01 kèm theo thông tư 48/2016/TT-BTTTT)
 2. Đề án hoạt động báo in có xác nhận của cơ quan, tổ chức gồm các nội dung sau:
 • Sự cần thiết và cơ sở pháp lý;
 • Trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật báo chí và các tài liệu kèm theo;
 • Kết cấu và các nội dung của ấn phẩm.
 1. Danh sách sự kiến nhân sự của báo in (Mẫu số 02 kèm theo thông tư 48/2016/BTTTT)
 2. Sơ yếu lý lịch người sự kiến là tổng biên tập (Mẫu số 03 kèm theo thông tư 48/2016/BTTTT)
 3. Mẫu trình bày tên gọi của ấn phẩm báo chí có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo in; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong trường hợp cơ quan báo chí muốn sản xuất thêm ấn phẩm báo chí, muốn xuất bản phụ trương thì xem thêm Điều 7, 8 Thông tư 48/2016/TT-BTTTT.

 • Đối với hoạt động báo điện tử (gồm báo điện tử, tạp chí điện tử)

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo điện tử gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính một bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hồ sơ gồm có:

 1. Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo điện tử (Mẫu số 05 kèm theo thông tư 48/2016/TT-BTTTT);
 2. Đề án hoạt động báo điện tử có xác nhận của cơ quan, tổ chức, gồm các nội dung sau:
 • Sự cần thiết và cơ sở pháp lý;
 • Trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật báo chívà các tài liệu kèm theo;
 • Kết cấu và nội dung chính các chuyên trang, chuyên mục của báo điện tử; các chuyên mục của chuyên trang của báo điện tử;
 • Tổ chức thực hiện, quy trình xuất bản và quản lý nội dung.
 1. Danh sách dự kiến nhân sự của báo điện tử (Mẫu số 02 kèm theo thông tư 48/2016/TT-BTTTT).
 2. Sơ yếu lý lịch người dự kiến là tổng biên tập (Mẫu số 03 kèm theo thông tư 48/2016/TT-BTTTT);
 3. Bản in màu giao diện trang chủ báo điện tử có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép. Trang chủ của báo điện tử phải hiển thị các thông tin: Tên báo điện tử; tên cơ quan chủ quản báo chí; tên miền; số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép; địa chỉ trụ sở chính; số điện thoại, fax, thư điện tử; họ và tên tổng biên tập;
 4. Văn bản chứng minh sở hữu tên miền còn thời gian sử dụng tối thiểu 06 tháng tính từ thời điểm đề nghị cấp phép.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo điện tử.

Nếu còn điều gì chưa rõ, quý bạn đọc vui lòng liên hệ theo hotline để được luật sư tư vấn miễn phí.

Bình luận - Thắc mắc - Góp ý

Phản hồi


Bài viết liên quan cùng chủ đề:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *