Sử dụng con dấu mới có phải nộp lại con dấu cũ?

Sử dụng con dấu mới có phải nộp lại con dấu cũ?

KHÁCH HÀNG HỎI:

Công ty TNHH A có dấu tròn do công an cấp. Nay đổi tên thành công ty cổ phần A, dấu tự làm và đăng công bố. Hỏi: công ty có phải trả dấu công an không? Không trả có sao không? Nếu phải trả thì thời gian bao lâu phải trả?

LUẬT SƯ TRẢ LỜI:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về con dấu của doanh nghiệp

“1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a) Tên doanh nghiệp;

b) Mã số doanh nghiệp”.

Công ty A chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, mã sỗ thuế của doanh nghiệp vẫn giữ nguyên (Điểm d khoản 1 Điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về cấp và sử dụng mã số thuế: “Mã số thuế của tổ chức kinh tế, tổ chức khác sau khi chuyển đổi loại hình, bán, tặng cho, thừa kế được giữ nguyên”). Tuy nhiên việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tên sẽ doanh nghiệp sẽ phải thay đổi. Do đó, công ty phải thay đổi mẫu con dấu mới, tên công ty phải thể hiện đúng loại hình doanh nghiệp đã chuyển đổi.

Sử dụng con dấu mới có phải nộp lại con dấu cũ?

                 Sử dụng con dấu mới có phải nộp lại con dấu cũ?

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp phải thông báo mẫu con dấu vớicơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

“Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp;

b) Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và mầu mực dấu;

c) Hủy mẫu con dấu”.

Công ty có phải trả lại con dấu công an không?

Trường hợp thứ nhất, công ty A được thành lập trước ngày 01/07/2015.

Căn cứ Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ- CP quy định, trường hợp làm con dấu mới thì con dấu cũ sẽ được xử lý như sau:

“1. Các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

2. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp.

3. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này; đồng thời thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.”

Như vậy, với trường hợp công ty A thành lập và làm con dấu từ trước ngày 01/07/2015, do thay đổi tên nên công ty A đã làm con dấu mới thì con dấu cũ của công ty và giấy chứng nhân đăng ký mẫu dấu của công ty sẽ nộp lại cho cơ quan công an khi doanh nghiệp đăng ký và sử dụng con dấu mới.

Trường hợp thứ hai, công ty A thành lập kể từ ngày 01/07/2015

Căn cứ theo Khoản 2, Khoản 5 Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu

“2. Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

b) Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu”.

“5. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện mới thì thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của các lần trước đó không còn hiệu lực”.

Theo đó, nếu công ty A thành lập từ ngày 1/7/2015 trở đi, khi thay đổi về mẫu con dấu không nhất thiết phải làm thủ tục hủy mẫu con dấu cũ. Trường hợp này, công ty A chỉ cần gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty A đặt trụ sở để đăng tải thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp công ty phải trả dấu nhưng không trả có sao không?

Căn cứ theo Điều 12 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Công ty không nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu; nộp dấu không đúng thời hạn khi có quyết định thu hồi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

“Điều 12. Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

g) Không nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu khi quyết định của cấp có thẩm quyền có hiệu lực về việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, kết thúc nhiệm vụ, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc chấm dứt hoạt động của cơ quan, tổ chức hoặc tạm đình chỉ sử dụng con dấu;

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không nộp lại con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu hoặc không nộp con dấu theo đúng thời hạn khi có quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền; …”

Trong trường hợp phải nộp lại dấu cho cơ quan công an thì thời gian bao lâu phải trả?

Hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về thời hạn trả con dấu khi doanh nghiệp đã dùng con dấu mới là bao lâu, tuy nhiên doanh nghiệp nên thực hiện điều này để đảm bảo quy định có thể phát sinh sau đó tránh bị phạt một cách không đáng có.

Trường hợp nộp con dấu khi có quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền thì theo thời hạn nộp theo quy định của quyết định thu hồi.

Trên đây là tư vấn của luật sư, nếu còn điều gì chưa rõ, quý bạn đọc vui lòng liên hệ theo hotline để được luật sư tư vấn miễn phí.

Bình luận - Thắc mắc - Góp ý

Phản hồi


Bài viết liên quan cùng chủ đề:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *