Hình thức xử lý kỷ luật đối với Đảng viên sinh con thứ 3

Hình thức xử lý kỷ luật đối với Đảng viên sinh con thứ 3

Thực trạng hiện nay cho thấy có không ít Đảng viên đang thắc mắc về vấn đề sinh con thứ 3 có được không? và hình thức xử lý kỷ luật như thế nào khi sinh con thứ 3?

Theo quy định của pháp luật hiện hành về chính sách dân số và trẻ em thì Đảng viên không được sinh con thứ 3. Nếu Đảng viên sinh con thứ 3 sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách theo quy định đại khoản 1 điều 26 Quyết định số 181/QĐ/TW.

Tuy nhiên, có những trường hợp Đảng viên sinh con thứ 3 mà không bị xử lý kỷ luật. Tại điểm c khoản 10 Mục III Hướng dẫn 09-HD/UBKTTW có quy định cụ thể các trường hợp Đảng viên sinh con thứ 3 mà không bị xử lý kỷ luật, cụ thể như sau:

– Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên;

– Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên;

Hình thức xử lý kỷ luật đối với Đảng viên sinh con thứ 3

               Đảng viên sinh con thứ 3 bị xử lý như thế nào?

– Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi;

– Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận;

– Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ);

– Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

– Sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống;

– Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh”;

– Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19-01-1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng “Về một số chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình”).

Theo đó Đảng viên chỉ không bị kỷ luật khi sinh con thứ 3 trong các trường hợp trên đây. Ngoài ra các trường hợp sinh con thứ 3 đều bị kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Nếu còn điều gì chưa rõ, quý bạn đọc vui lòng liên hệ luật sư theo hotline để được tư vấn miễn phí.

Xem thêm:

Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu nhanh nhất

Mất sổ hộ khẩu có làm lại được không?

Bình luận - Thắc mắc - Góp ý

Phản hồi


Bài viết liên quan cùng chủ đề:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *